ĐÀO TẠO FACEBOOK MARKETING – KIẾM TIỀN TRÊN FACEBOOK – GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU HIỆU QUẢ!
Nội Dung:
Buổi 1: Đào tạo tổng quan về Social Media.
Buổi 2: Đào tạo mạng xã hội Google Plus
Buổi 3: Đào tạo mạng xã hội Facebook
Buổi 4: Đào tạo mạng xã hội Twitter và các mạng xã hội khác (LikedIn, Blogspot, WordPress,…)
Buổi 5: Đào tạo về Youtube và cách SEO trong mạng Social Media
Buổi 6, 7, 8, 9, 10: Thực hành
Chi Phí: 5 Triệu/ 1 học viên
Số lượng: 5 – 10 bạn / 1 lớp