Liên hệ: 0936.345.826 (a.Hòa) - website: thietbibanhang.net
Chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 10/7-31/7/2015

Đầu đọc mã vạch NTEUMM-F9

Máy in hóa đơn Xprinter POS 058S
Máy in mã vạch Xprint XP350B
​​
Máy in mã vạch Godex G500


Máy quét mã vạch Symbol LS2208


Máy in hóa đơn Xprinter XP-Q200II