Cần giáo viên dạy tin học văn phòng dạy kèm tin học
•Nhận dạy kèm tin học căn bản, vi tính Dịch vụ, kỹ năng sử dụng máy tính, mạng máy tính, những kiến thức căn bản cho người hiện đại bắt đầu, Người Lớn Tuổi, người già, cán bộ viên chức nhà nước, người đang đi công tác, người chuẩn bị đang đi công tác,...
•Nhận dạy kèm vi tính, về tại nhà giảng dạy tin học văn phòng (word, excel, powerpoint,...)•kèm các kỹ năng máy tính, mạng máy tính, Internet, tin học cơ bản cho người tích cực bắt đầu, kỹ năng đánh máy 10 ngón,...
•những phần mềm áp dụng như: Flash, Photoshop, ...
•Lập trình Pascal, C, C++, HTML, PHP,...
thời gian học rất linh động (có thể học vào buổi sáng, chiều hoặc tối) phụ thuộc vào sự sắp xếp và thương lượng thời gian giữa người học và người kèm.
Gia sư dạy vi tính cho người đi làm day kem tin hoc