Có cặp sim Lặp + Tiến + Dễ nhớ + Sinh lộc để rẻ cho anh chị em :
096363 0616 - 850k
096363 0626 - 750k
Mua cả cặp = 1500k
Sim nguyên kít,,
Liên hệ mr.Bình (1984)
ĐT: 0975,929693 ( tại Hà Nội)