như tiêu đề, E đang cần tìm
09*982.982----VT.

AE ai có cho e xin số và giá.....e sẽ chủ động liên lạc lại...tks all.....