Tư vấn trước khi thành lập Công ty Cổ phần


- Tư vấn loại hình thành lập doanh nghiệp: Luật Hoàng Phi sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa Công ty Cổ phần với các loại hình doanh nghiệp khác để Quý Khách hàng lựa chọn được mô hình đáp ứng yêu cầu hoạt động.


- Tư vấn Ngành nghề kinh doanh: Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hỗ trợ Quý Khách hàng việc đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu pháp luật và tình hình thực tế cũng như mong muốn thành viên trong của Công ty.


- Tư vấn về vốn điều lệ: Vốn điều lệ là cơ sở để tính thuế môn bài hàng năm cho Công ty Quý Khách hàng, đối với một số ngành nghề cụ thể nó thể hiện năng lực tài chính của Công ty, do đó, dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng, Luật Hoàng Phi sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký phù hợp.


- Tư vấn về người đại diện theo pháp luật của Công ty: Luật doanh nghiệp 2005 và những văn bản hướng dẫn thi hành có những đòi hỏi nhất định đối với người đại diện theo pháp luật. Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn Quý Khách hàng các tiêu chí để người đại diện theo pháp luật không vi phạm quy định pháp luật.
dịch vụ kế toán trọn gói


- Tư vấn về Cổ đông công ty: Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn Quý Khách hàng về các quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông công ty cũng như các vấn đề liên quan đến thay đổi thành viên của công ty.


- Tư vấn về phương án phân chia lợi nhuận và nghĩa vụ phát sinh: Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn Quý Khách hàng về cách phân chia lợi nhuận của các cổ đông công ty cũng như các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của các cổ đông của công ty.


2. Tài liệu Thành lập công ty Cổ phần


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định


- Dự thảo Điều lệ công ty;


- Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây;


+ Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;


+Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


3. Công việc được thực hiện bởi Luật Hoàng Phi


- Tư vấn soạn thảo hồ sơ: Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập Công ty cổ phần;


- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sau khi Quý khách hàng hoàn thành việc ký hồ sơ và giấy tờ, Luật Hoàng Phi sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển tới Quý khách hàng.


- Bàn giao cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và dấu pháp nhân công ty;


- Lập tất cả các tờ khai thuế cho Công ty sau khi thành lập Công ty cổ phần;


4. Cam kết với Quý khách hàng sau khi thành lập Công ty


- Miễn phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu, logo) đầu tiên cho Quý khách hàng


- Tư vấn thuế và các vấn đề khác liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty trong 02 tháng đầu tiên sau khi thành lập


- Bàn giao đầy đủ hồ sơ nội bộ công ty thành lập cho Quý khách hàng


- Tặng dấu chức danh cho khách hàng;


5. Chi phí thành lập công ty


Chi phí thành lập công ty Cổ phần được căn cứ vào các gói dịch vụ khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách hàng và nằm trong khoảng từ 2.300.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Thay đổi theo Nội dung tư vấn, hỗ trợ; Thời gian hoàn thiện; Khuyến mại dịch vụ sau thành lập. Để có thông tin chi tiết về các gói thành lập phù hợp với nhu cầu của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi để được tư vấn và thông báo.


6. Căn cứ pháp lý của việc thành lập Công ty