Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên đang hoạt động tại DIỄN ĐÀN ITSEOVN có thể viết bài viết chuẩn SEO và làm cho diễn đàn của chúng ta thêm trong sạch lành mạnh. Ban quản trị DIỄN ĐÀN ITSEOVN triển khai SET VIP cho các thành viên tại diễn đàn.​

Điều kiện xét VIP trên DIỄN ĐÀN ITSEOVN rất đơn giản: Bạn cần viết bài giới thiệu và quảng bá lên ít nhất 5 điễn đàn, blog khác nhau với yêu cầu như sau:


  1. Trong bài giới thiệu phải chứa link trỏ về http://itseovn.com/threads/dien-dan-...ien.29496.html
  2. Bài viết không được quá ngắn, quá sơ sài (phải ít nhất 5 hàng chữ).
  3. Bài viết không được trùng lặp với thành viên khác trên cùng 1 diễn đàn, blog (nếu bài giới thiệu trùng lặp thì add chỉ tính bài viết đó cho thành viên đăng bài trước).
  4. Khi hoàn thành 5 bài giới thiệu thì bạn chép 5 link giới thiệu đó lại và gửi vào comment bên dưới (link này đặt trong mã CODE) kèm theo email của nick.

Lợi ích tài khoản VIP.


  1. Bài viết thành viên VIP được 3 link DOFOLLOW, đối với thành viên thường 2 link Dofollow.
  2. Chữ ký được 3 link DOFOLOW, đối với thành viên thường 2 link Nofollow dạng Redirect.
  3. Bài viết đúng quy định của thành viên VIP sẽ được BQT bảo vệ.