[B]Cá Cược Tâm Pháp[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.100gom.com%2F"][B][url]www.100gom.com[/url][/B][/URL]
[B][I]Đánh 10 mã, win 6 và lose 4[/I][/B]
[B][I]----------1 mã bet là 100 USD, vốn 1000 USD*(10 mã bet)[/I][/B]
(1)
........gt, trung bình ăn 1 mã là*[B][I]0.9[/I][/B]
........kq, sau 10 mã lợi nhuận là: ([B]6 * 100 * 0.9[/B]) - ([B]4 * 100[/B]) =[B]*540 - 400[/B]*=*[B]140 USD[/B]
........lãi suất là: (140 / 1000) * 100 =*[B][I]14%[/I][/B]
........[B]nếu 1 tháng đánh được 10 mã như vậy thì lãi suất là*[/B][B]14% / vốn ~~~~~~~~ 140 USD[/B][B]*/ 1000 USD vốn[/B]
(2)
........gt, trung bình ăn 1 mã là*[B][I]0.85[/I][/B]
........kq, sau 10 mã lợi nhuận là: ([B][I]6 * 100 * 0.85[/I][/B]) - ([B][I]4 * 100[/I][/B]) =*[B][I]510 - 400[/I][/B]*=*[B][I]110 USD[/I][/B]
........lãi suất là: (110 / 1000) * 100 =*[B][I]11%[/I][/B]
........[B]nếu 1 tháng đánh được 10 mã như vậy thì lãi suất là*[/B][B]11% / vốn[/B]*[B]~~~~~~~~ 110 USD[/B][B]*/ 1000 USD vốn[/B]
[B]Xem tiếp nội dụng tại các link bên dưới đây …..[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.9keo.com%2F"]www.9keo.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.1keo.com%2F"]www.1keo.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.99gom.com%2F"]www.99gom.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.100gom.com%2F"]www.100gom.com[/URL]
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm trên các website cung cấp link bóng đá tổng hợp :
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.9keo.com%2F"]www.9keo.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.1keo.com%2F"]www.1keo.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.99gom.com%2F"]www.99gom.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.100gom.com%2F"]www.100gom.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.999gom.com%2F"]www.999gom.com[/URL]*** [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.1dola.com%2F"]www.1dola.com[/URL]* [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.135bet.com%2F"]www.135bet.com[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.betdola.com%2F"]www.betdola.com[/URL]
Cách vào ibet888, cách tạo tài khoản M88, Cách nộp tiền M88, Cách rút tiền M88, Cách vào Sbobet
Cách vào M88, Cách vào 188bet,
[url]http://www.youtube.com/user/m88vip/videos?sort=p&flow=grid&view=0***[/url] xem clip con meo cuoi vai~ tai kenh Con Mèo Sừng Nai noi tieng hon ca Gangnamstyle....** send alll cho nhieu nguoi cung xem nhe
Xem chi tiet kenh con meo tai [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.meokechuyen.tk%2F"]www.meokechuyen.tk[/URL]
Xem 100 video clip hot girl bikini online, link vao ibet88, cach vao va link tong ho bong da ibet888 sbobet m888 12bet 188bet …
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftaotaikhoanm88.blogspot.com%2F"]http://taotaikhoanm88.blogspot.com/[/URL]*
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Ftaotaikhoancacuocm88%2F"]https://sites.google.com/site/taotaikhoancacuocm88/[/URL]
Dang ky M88 choi bong da va casino quoc te click link va dang ky
M88* (copy link và rút gọn khoảng trắng ở chữ . com sẽ vào được)
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F9keo.com%2Fdangkytaikhoanm88.htm"]http://9keo.com/dangkytaikhoanm88.htm[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F9keo.com%2Fnaptientaikhoanm88.htm"]http://9keo.com/naptientaikhoanm88.htm[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F9keo.com%2Fruttientaikhoanm88.htm"]http://9keo.com/ruttientaikhoanm88.htm[/URL]
188BET 9keo.com* 99gom.com 999gom.com 100gom.com
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F100gom.com%2Ftao188.html"]http://100gom.com/tao188.html[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F100gom.com%2Fnap188.html"]http://100gom.com/nap188.html[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F100gom.com%2Frut188.html"]http://100gom.com/rut188.html[/URL]
Cac link vao M88 truc tiep new hot :
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ms88vn.com%2FMain%2FRegister.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]http://www.ms88vn.com/Main/Register.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.m88vn.com%2FMain%2FHome.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]http://www.m88vn.com/Main/Home.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ms88sb.com%2FMain%2FRegister.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]http://www.ms88sb.com/Main/Register.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.m88id.com%2FMain%2Fhome.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]https://www.m88id.com/Main/home.aspx?affiliateId=73716[/URL]
Cac link vao M88 truc tiep khac thuong dung :
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.m88km.com%2Fmain%2Fhome.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]http://www.m88km.com/main/home.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.m88po.com%2Fmain%2Fhome.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]http://www.m88po.com/main/home.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.m88vn.com%2FMain%2FRegister.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]https://www.m88vn.com/Main/Register.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.m88id.com%2FMain%2FRegister.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]https://www.m88id.com/Main/Register.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.ms88kh.com%2FMain%2FRegister.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]https://www.ms88kh.com/Main/Register.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.88c789.com%2FMain%2FHome.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]http://www.88c789.com/Main/Home.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.csn66.com%2FMain%2FHome.aspx%3FaffiliateId%3D73716"]https://www.csn66.com/Main/Home.aspx?affiliateId=73716[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzCfCgXyEkq4"]http://www.youtube.com/watch?v=zCfCgXyEkq4[/URL]
Neu muon nghe nhieu clip ve con meo sung nai nay thi vao Ke^nh Meo Sung Nai [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fm88vip%2Fvideos%3Fflow%3Dgrid%26amp%3Bview%3D0"]http://www.youtube.com/user/m88vip/videos?flow=grid&view=0[/URL]
* [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.meokechuyen.tk%2F"]www.meokechuyen.tk[/URL]
Cac ban send all yahoo doan clip youtube nay cho cac ban cua ban tren yahoo lam qua nhe, cuoi va~i cuoi`, con meo sung nai ke chuyen con Rich va Con Rua ma nghe cuoi chet duoc
*
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/0/201303165928_xinh9.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]