[URL="http://www.tienthanhauto.com/2015/06/can-bang-tai.html"]Cân băng tải[/URL] được sử dụng làm gì?
Cân băng tải được sử dụng trong các nhà máy, dây chuyền sản xuất với mục địch quản lý hiệu quả sản xuất, phối liệu sản phẩm, tăng chường tính chính xác của các sản phẩm đầu ra, đảm bảo năng suất cho các dây chuyền, nhà máy.
[IMG]http://1.bp.blogspot.com/-gHB0PRL2SpA/VXUrRwJ5CbI/AAAAAAAACNg/wYmIWGSW6oc/s1600/can%2Bbang%2Btai%2Bmien%2Btrung%2Bda%2Bnang.JPG[/IMG]
Các loại cân băng tải:
- Cân băng tải giám sát: giúp cho quá trình quản lý giám sát của nhà máy trở nên hiệu quả hơn, có những điều chỉnh phủ hợp trong quá trình chạy dây chuyền sản xuất.
- Cân băng tải định lượng: đảm bảo tính chính xác đến từng % của các nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm, đảm bảo năng suất trong quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm đầu ra của nhà máy.
[IMG]http://4.bp.blogspot.com/-hSYyFMoVv1w/VXUW5nLcKlI/AAAAAAAACLs/QHB-odGyMlY/s1600/can%2Bdong%2Bbao1.JPG[/IMG]
[URL="http://www.tienthanhauto.com/2015/06/can-ong-bao.html"]Cân đóng bao[/URL] là gì?
Cân đóng bao là hệ thống quan trọng trong các nhà máy, dây chuyền sản xuất, dùng để tăng tính chính xác cho các sản phẩm đầu ra, giảm thiểu sự hao tổn nguyên vật liệu, đảm bảo khối lượng thành phẩm, theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất đề ra, tăng tốc độ sản xuất, đảm bảo tiến độ sản xuất, giảm thiểu sự tham gia của con người (phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, dễ gây sai số cho sản phẩm).