Máy chấm công chính hãng
ngày càng phủ sóng hầu hết trong các công ty, nhưng việc triển khai máy chấm công lại chưa được các nhân viên ủng hộ một cách tuyệt đối. Vì vậy trước khi triển khai lắp đặt hệ thống máy chấm công chính hãng cần phải thống nhất, thông báo với nhân viên trước đề phòng sự không hợp tác.


Đa phần các nhân viên có thái độ phản kháng và không thích sử dụng máy chấm công. Ai cũng không cảm thấy thoải mái khi bị quản lý giờ giấc, và cảm giác này là hết sức bình thường. Tuy nhiên, từ cảm giác này, nhân viên có thể tạo nhiều khó khăn cản trở quá trình triển khai chấm công. Rất nhiều nhân viên của các đơn vị triển khai cho rằng máy chấm công vân tay khó nhận vân tay. Nhưng khi nhân viên Vbest đến tận nơi quan sát và hỗ trợ nếu cần, thì đa phần mọi nhân viên đều chấm công dễ dàng. Mọi người hay nói vui “chắc cái máy nó sợ chuyên gia”… Điều này thể hiện rằng, tâm lý của nhân viên tạo ra nhiều ảnh hưởng trong quá trình sử dụng.

Để việc sử dụng máy chấm công Ronald Jack được hiệu quả nhất, và tạo thói quen chuyên nghiệp cho các nhân viên, thì lúc mới bắt đầu cần khiển khai cụ thể phương án sử dụng máy chấm công cho nhân viên. Có thể lúc đầu sẽ có vài cá nhân phản đối, vậy những nhà quản lý cần phải mềm mỏng thuyết phục nhân viên, không nên phạt nặng, chỉ cần nhắc nhở, tạo thói quen về sau cho nhân viên.