Cần tìm đối tác thiết kế website hoặc chỉnh sửa thêm mới tính năng website như sau:
1 website nội dung về phần mềm quản lý bán hàng - phần mềm bán hàng
1 website nội dung về phần mềm quản lý nhân sự
liên hệ qua facebook.com/snowrain23.02 hoặc skype buiducloi912