0944.30.99.88
0945.64.99.88

(550k/số)
0913.186.779

(850k)

(Đồng giá 650K/số bác nào kết call chốt ngay kẻo lại tiếc ah)
0912.345.413
0918.44.1357

***

0915.690.111
0918.935.111
0913.942.979 - 450K

***

LH: 0945.88.0123