0904994449 1tr@-)
sim chính chủ sang tên tại hà nội 5p tại điểm giao dịch của mobifone .
liên hệ : 0926913333 - 0966228883
:-*