Hiện tại ứng dụng nhạc Apple Music đang ưu đãi ba tháng đầu sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, nếu sau đó bạn không thích nữa thì làm sao để huỷ dịch vụ, tránh bị Apple tính phí gia hạn cho Apple Music sau khi dùng thử hết hạn? Hãy chỉnh tự động như hướng dẫn sau!

>>> iphone 5

>>> iphone 5s

>>> iphone 5c


Trong quá trình đăng ký sử dụng Apple Music, bạn sẽ được thông báo xác nhận yêu cầu nếu muốn bắt đầu dùng thử miễn phí ba tháng, đồng nghĩa với việc này đó là bạn đồng ý trả cho Apple một khoảng phí 2,99USD sau khi kết thúc thời hạn này.
Apple hỗ trợ người dùng ba tháng đầu miễn phí Apple Music
Và không phải ai cũng muốn Apple Music sẽ tự động gia hạn hàng tháng (hoặc bất cứ khi nào thời gian dùng thử miễn phí kết thúc). Để kiểm soát điều này bạn có thể thiết lập một lời nhắc nhở trên điện thoại để tránh quên chúng hoặc đơn giản hơn là bạn có thể vô hiệu hóa tự động gia hạn này ngay bây giờ bằng cách sau.

1. Mở ứng dụng âm nhạc và bấm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên trái.

2. Chọn Xem Apple ID.
3. Trong phần đăng ký, hãy nhấn vào Quản lý.

4. Một danh sách các mục đăng ký hiện ra, các thiết bị kết nối với Apple ID của bạn sẽ được hiển thị ở đây. Đến Hội viên của bạn > Hoạt động.
5. Nếu vẫn đang dùng miễn phí và chưa chọn gói sử dụng sau 3 tháng thì bạn sẽ đăng ký ngay tại đây nếu muốn: Chọn gói cá nhân hoặc gia đình > Đăng ký.
6. Nếu đã Đăng ký rồi, nhưng không muốn tự động gia hạn hoặc huỷ đăng ký, bạn chọn: Tự động gia hạn > trượt nút bên phải về Tắt > Hoàn thành.
Nếu trong thời gian dùng thử, bạn thấy hữu ích và muốn tiếp tục lâu dài thì có thể lặp lại các bước trên để kích hoạt lại tự động gia hạn và thoải mái trải nghiệm, iTunes sẽ chăm sóc và làm tất cả phần còn lại. Hãy thử đăng ký dùng và 3 tháng sau đó quyết định là ở bạn nhé!