tình trạng sim nk.kit tomato
thanh lý cả lô,nofix.k bán lẻ


cả lô 10 em=2tr900k
0169.421.0000
0168.452.0000
0169.465.0000
01679.34.0000
01638.74.0000
0169.541.0000
0166.476.0000
0166.459.0000
0169.243.0000
0164.272.0000