sim 1 0916666662 = 33t
sim 2 0906666662 = 30t
liên hệ 0916666662 2 sim mình để giá chuẩn ko fix nữa nhé...