Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH YOLO

Tên tiếng Anh: YOLO TRAVEL AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở văn phòng: Tầng 5, 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế

Điện thoại: 043 566 8616 - Fax: 043 566 8547

Hotline: 0933.602.111