Việc ba má muốn nhận con cái thì phải phê duyệt những nội quy gì ?

Theo như chính phủ ban hành nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc việc lập [b]thủ tục nhận con[/b] được điều lệ như sau:

- Trước hết người tạo nhận con hoặc là cha mẹ thì phải làm theo tờ khai mà bạn xin về thủ tục lập.
Nếu cha mẹ muốn nhận con ( người con chưa đủ 18 tuổi ) thì ba má nhận con phải dược sự chuẩn duyệt của cha mẹ người được nhận nuôi hiện tại. Ngoại trừ trường hợp đương sự bị chết hoặc biến mất hành vi dân sự

- KHi làm [url=http://www.luatducchanh.vn/dang-ky-nhan-cha-me-con-co-yeu-to-nuoc-ngoai/][b]thủ tục nhận con[/b][/url] thì bố mẹ phải tích hợp giấy tờ tuỳ thân của người chúng ta con như giấy khai sinh.

- trường hợp có tranh chấp thì bố mẹ phải có những đồ vật hoặc giấy tờ khác để chứng minh về quan hệ cha con và ngược lại. ( nếu có )


- KHi đã làm xong các thủ tục đăng ký nhận con thì trong vòng 5 ngày, nếu như việc nhận con không xảy ra tranh chấp hoặc không phải dễ dàng nào nơi bạn làm thủ tục ( UBND xã ) sẽ giải quyết cho bạn sớm nhất. CÒn trường hợp xảy ra tranh chấp giau74 việc nhận cong thì UBND xã sẽ kéo dài thêm 5 ngày để giải quyết.
- trường hợp lập [b]thủ tục nhận con[/b] tình huống con chưa đủ 18 tuổi ( tuổi thành niên ) thì cha mẹ nhận con và bố mẹ đang nuôi con phải có mặt tại UBND để làm thủ tục ( Trừ trường hợp bố mẹ đã chết ).

- Sau khi làm xong những thủ tục trên thì cán bộ lam thủ tục lập sẽ tiến hành lập vào sổ việc nhận con và 1 quyết định về việc nhận con. Những giấy tờ liên quan đến việc thông qua thủ tục nhận con cho cả 2 bên.

- chứng cứ vào quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

coi tại về luật [URL='http://www.luatducchanh.vn/tranh-chap-thua-ke-di-san/'][b]tư vấn thừa kế[/b][/URL] trong gia đình.

Trong trường hợp sổ tạo khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp huyện), thì ủy ban nhân dân cấp xã thông tin cho ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếp việc bổ sung.
- Trong trường hợp phần khai về cha, mẹ trong sổ lập khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy đinh.