Trong các ngôn ngữ phổ biến nhất như: Tiếng anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha.. thì tiếng anh được coi là quan trọng nhất do vậy việc [url=http://lambanganhvan24h.blogspot.com/2015/04/lam-bang-anh-van.html]lam bang anh van[/url] giúp bạn có thể đủ tự tin trong công việc cũng nhưu trong giao tiếp với nước ngoài. Tần số Ngôn ngữ thực hiện một kỹ thuật mới của việc học ngoại ngữ. Một phương pháp được công nhận trên toàn cầu mà đã chứng tỏ cho hàng ngàn sinh viên học anh văn để làm bằng. Các nguyên tắc rất đơn giản: chọn bê tông, vì phản xạ tai của chúng tôi để lối sống của chúng tôi. Sau khi tất cả, không phải là nó hợp lý cho một ngôn ngữ sống?

Được thành lập vào năm 2001, trung tâm tần số ngôn ngữ tiếng anh được đạo diễn bởi Katalin Millio, đồng sáng lập và thống nhất tư vấn Tomatis®. Paris Tọa lạc tại quận 9 , trung tâm sử dụng hai mươi giảng viên thuộc các quốc gia khác nhau đào tạo ngoại ngữ trong đó tập trung anh văn. Tất cả đều có nguồn gốc, có trình độ và kinh nghiệm. Tần số Ngôn ngữ tổ chức sinh viên học anh văn đến từ thế giới kinh doanh và giải trí mà còn các cá nhân và sinh viên. Là một tổ chức đào tạo, Tần Ngôn ngữ cung cấp truy cập đến các thỏa thuận tài trợ khác nhau (DIF, kế hoạch đào tạo, hợp đồng chuyên nghiệp, OPCA, AFDAS ...).

"Hệ thống dạy học anh văn trực tuyên" dựa trên các công trình khoa học của Alfred Tomatis. Mục tiêu của ông: để phát triển phản xạ âm thanh-ngôn ngữ cần thiết để nhanh chóng tìm hiểu một ngoại ngữ ở đây có rất nhiều thứ tiếng nhưng anh văn được coi là ngoại ngữ quan trọng nhất và không thể thiếu trong mọi trường hợp. Theo chia sẻ thì nhiều người đã gặp khó khăn khi anh văn của họ không được tốt làm cho công việc cũng như giao tiếp của họ không thuận lợi.