[TABLE="class: cms_table, width: 639"]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]STT[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]TÊN CHƯƠNG TRÌNH[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]THỜI GIAN[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]PHƯƠNG TIỆN[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]GIÁ TOUR (VNĐ/KHÁCH)[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]1[/B][/TD]
[TD="align: center"][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/431/bien-do-son-khu-du-lich-hon-dau.html"][B][FONT=times new roman]Biển Đồ Sơn - Khu du lịch Hòn Dáu[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman] 2N1Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 075 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman] 2[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/599/vinh-ha-long-di-san-thien-nhien-the-gioi.html"][B][FONT=times new roman]Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1N[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô + tàu du lịch[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]525 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/434/ha-long-tuan-chau-1.html"][B][FONT=times new roman]Chiêm ngưỡng di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Khu du lịch Quốc tế Đảo Tuần Châu[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2N1Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô + tàu du lịch[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 150 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/600/vinh-ha-long-dao-tuan-chau.html"][B][FONT=times new roman]Vịnh Hạ Long - KDL Tuần Châu[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N2Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô + tàu du lịch[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][FONT=times new roman][B]1.695.000[/B][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]5[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/437/dao-ngoc-cat-ba.html"][B][FONT=times new roman]Đảo ngọc Cát Bà - Khu du lịch Pháo đài Thần Công[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N2Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô + tàu cao tốc[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 963 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]6[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/439/ha-noi-tuan-chau-dao-ngoc-cat-ba.html"][B][FONT=times new roman]Đảo ngọc Cát Bà - Khu du lịch Pháo đài Thần Công[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N2Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô + phà Tuần Châu[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 675 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]7[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/441/van-don-vinh-bai-tu-long-dao-quan-lan.html"][B][FONT=times new roman]Vân Đồn - vịnh Bái Tử Long - Quan Lạn - Minh Châu[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N2Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô + tàu cao tốc[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 995 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]8[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/442/ha-noi-tra-co-mong-cai.html"][B][FONT=times new roman]Móng Cái - Trà Cổ[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 995 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]9[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/601/mong-cai-tra-co-dong-hung.html"][B][FONT=times new roman]Móng Cái - Trà Cổ - Đông Hưng[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 375 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]10[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/444/sa-pa-thi-tran-trong-may-1.html"][B][FONT=times new roman]Sapa - Thị trấn trong mây[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Tàu nằm K6[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 350 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]11[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/445/ha-noi-sa-pa-ha-khau.html"][B][FONT=times new roman]Sapa - Hà Khẩu[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N4Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Tàu nằm K6[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 585 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]12[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/602/bien-sam-son-den-doc-cuoc.html"][B][FONT=times new roman]Biển Sầm Sơn - Đền Độc Cước[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman] 2N1Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 045 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]13[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/535/sam-son-hon-trong-mai.html"][B][FONT=times new roman]Biển Sầm Sơn - Hòn Trống Mái[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N2Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 645 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]14[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/536/cua-lo-que-bac.html"][B][FONT=times new roman]Biển Cửa Lò - Quê Bác[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3N2Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]1 695 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]15[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/537/thien-cam-nga-3-dong-loc-dong-phong-nha.html"][B][FONT=times new roman]Biển Thiên Cầm - Ngã ba Đồng Lộc - Động Phong Nha[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 235 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]16[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/539/bien-nhat-le-dong-phong-nha.html"][B][FONT=times new roman]Biển Nhật Lệ - Động Phong Nha[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 145 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]17[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/540/bien-nhat-le-dong-thien-duong.html"][B][FONT=times new roman]Biển Nhật Lệ - Động Thiên Đường[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N4Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Tàu nằm K6[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 385 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]18[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/541/bien-lang-co-co-do-hue.html"][B][FONT=times new roman]Cố đô Huế - Biển Lăng Cô[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 265 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]19[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Đà Nẵng - Biển Mỹ Khê - Khu du lịch núi Bà Nà - Bán đảo Sơn Trà - Phố cổ Hội An[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 790 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]20[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/542/da-nang-hoi-an-cu-lao-cham.html"][B][FONT=times new roman]Đà Nẵng - Phố cổ Hội An - Cù Lao Chàm[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 269 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]21[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/543/da-nang-pho-co-hoi-an-thanh-dia-my-son.html"][B][FONT=times new roman]Đà Nẵng - Phố cổ Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 295 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]22[/FONT][/B][/TD]
[TD][URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/544/da-nang-pho-co-hoi-an-hue.html"][B][FONT=times new roman]Đà Nẵng - Phố cổ Hội An - Cố đô Huế[/FONT][/B][/URL][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 375 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]23[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]H[URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn/chi-tiet-tour/545/phong-nha-co-do-hue-hoi-an-thanh-dia-my-son.html"]ành trình di sản miền Trung (Phong Nha - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn)[/URL][/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]7N6Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Ô tô[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4 395 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]24[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Nha Trang - Khám phá Hòn Ngọc Việt[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman] 4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 239 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]25[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Nha Trang - Đà Lạt[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]5N4Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 450 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]26[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Nha Trang - Phan Thiết - Mũi Né[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]5N4Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 599 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]27[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Tuy Hòa - Ghềnh Đá Đĩa - Quy Nhơn (KS 4 - 5 sao)[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 839 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]28[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Buôn Ma Thuột - Tây Nguyên hùng vĩ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 899 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]29[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Tp. Hồ Chí Minh - KDL Đại Nam - Biển Vũng Tàu[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman] 4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]2 735 000[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]30[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Tp. HCM - Củ Chi - KDL Đại Nam - Vũng Tàu[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]5N4Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 440 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]31[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Tp. HCM - Đảo xanh Phú Quốc[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]4N3Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 250 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]32[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Mỹ Tho - Cà Mau[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]5N4Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]3 640 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]33[/FONT][/B][/TD]
[TD][B][FONT=times new roman]Hành trình xuyên Việt[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]12N11Đ[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]Đi ô tô, về máy bay[/FONT][/B][/TD]
[TD="align: center"][B][FONT=times new roman]9 599 000[/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 700"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 600"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4][URL="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI8E-njgCobmvAh7_gP9w2sehODO5APKH433Hl-0XxqWc9NqGj"][IMG]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI8E-njgCobmvAh7_gP9w2sehODO5APKH433Hl-0XxqWc9NqGj[/IMG][/URL]
[/SIZE][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="width: 519"]
[TR]
[TD][SIZE=4][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]Bao gồm[/B][/FONT][/COLOR]
[/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Vận chuyển: ô tô, tàu nằm khoang 6, tàu thủy, thuyền tham quan theo lịch trình[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Khách sạn: 2-3 sao, ngủ phòng 2 (lẻ người nghỉ phòng 3)[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Các bữa ăn theo lịch trình (ăn chính 100.000đ/suất, ăn sáng 30.000đ/suất)[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Vé thắng cảnh, lệ phí xuất nhập cảnh (nếu có)[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Hướng dẫn viên[/FONT]
[/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Bảo hiểm du lịch [/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [COLOR=#ff0000][B][FONT=times new roman]Không bao gồm:[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Các chương trình đi bằng máy bay chưa bao gồm giá vé máy bay (theo quy định của hàng không)[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Thuế VAT, phòng đơn, chi phí cá nhân[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman]Điều kiện áp dụng:[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Chương trình đường bộ áp dụng cho đoàn từ 40 khách trở lên[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Chương trình đường bay áp dụng cho đoàn 20 khách trở lên[/FONT]
[/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=4] [FONT=times new roman] - Giá không áp dụng cho các ngày lễ tết, có thể thay đổi ở thời điểm ký hợp đồng.[/FONT][/SIZE][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[SIZE=4][B]Mr. Đinh Trung[/B]

[B]VIET A INTERNATIONAL TRAVEL

[B]Add : 181 B Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Tel : 0437223904 - - 0437223905
Fax : 0437223906
E mail : [EMAIL="sale01@vietatravel.vn"]sale01@vietatravel.vn[/EMAIL]
Website : [URL="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.vietatravel.vn"]http://www.vietatravel.vn[/URL]
Y/m and Skype : vieta.sale01
Mobile : [B]0968148205
[B][COLOR=#ff0000]International Tour Operator License: 01-108/VNAT[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]