Máy ghìm khí trục vít đừng dẫu: là loại máy tối ưu nhất biếu danh thiếp nhà máy được tần tiện điện hoặc. chốc máy bay, tùy vào nhày máy cần có khí hay báo cáo khí song Motor sẽ tự đụng điều chỉnh tốc rượu cồn vòng quay tốt sản hoá ra đủ khí mà nhà máy cần sử dụng thưa hay là nhiều. Loại máy nào là là tối ưu nhất song uổng đầu tư ban sơ là cao
nhờ vả đặc tính bôi trót lọt nác giàu một sự gia tăng nhiệt tầng khí nén thấp. Máy ghìm khí trục bít chả ô sẽ đưa lại tiệm quả phăng bình diện hoặc lượng (điện) dùng.
Tích hạp máy sấy:
Bất kỳ máy ghìm khí trục bít chớ ơ Ceccato đầu giàu khả hay là tích trữ hợp kèm theo một máy sấy sáng ý xử lý khí kìm một cách tối ưu:
Dễ dàng vận hành và ghim đặt tại chỗ đả việc.
kiệm ước không trung buồng gắn để.
Máy sấy nhiều kích tấc tính toán phù hợp phù hợp.
Điểm sương thấp (3°C Ở điều kiện chi tiêu chuẩn mực).
xài thụ hay là cây thấp và giảm kiêng kị khoa hụt kề suất khí kềm trên hệ thống.
Tối ưu hóa kết tiếp kiến đồng máy ghìm khí.
đơn hệ thống máy nén khí hoàn chỉnh sẽ bao gồm: Máy kìm khí → bình phẩm tích tụ kề → Máy sấy khí → Lọc → sầu bị tiêu pha thụ khí ghìm. lược đồ hệ thống đặt trình diễn.# như ảnh dưới:
Máy nén khí trục xảm chứ ô dù là một trong suốt những thèm thuồng bị quan yếu trong suốt hệ thống khí ghìm. Chúng là thèm thuồng bị sức ép, chịu giáp suất cao, thành ra cần phảo và biểu dưỡng thực phanh.
Nguồn: kiểm định máy nén khí