Việt Nam [URL="http://bulongthanhnghi.com"]bulong neo[/URL] và các loại vít đều được đánh giá chất lượng thông qua tiêu chuẩn TCVN 1916-1996, tiêu chuẩn này dẫn ra cách kiểm tra và thử bu lông và cho biết cơ sở để đánh giá cấp bền bulong.
[IMG]http://bulongthanhnghi.com//Data/Images/eStore/BB09601187274B13A0701CDD762F9075_t.jpg[/IMG]
Tiêu chuẩn TCVN 1916:1996 chỉ là tiêu chuẩn hướng dẫn cách thử kiểm bền và chỉ ra là bulong đạt các loại cấp bền là bao nhiêu. Ví dụ [URL="http://bulongthanhnghi.com/bulong-88.aspx"]bulong 8.8[/URL] thì trong tiêu chuẩn TCVN 1916:1996 chỉ dẫn rằng bulong phải đạt giới hạn bền nhỏ nhất là 800Mpa và giới hạn chảy nhỏ nhất phải đạt 640Mpa. Còn tiêu chuẩn GOST 4543 chỉ ra cơ tính và thành phần hóa học của mác thép 40Cr là loại vật liệu chế tạo bulong.
[IMG]http://bulongthanhnghi.com/Data/Images/eStore/E2B8D9FB18CC4218A3831ECD0EB6E638.jpg[/IMG]
Vật liệu 40Cr là dạng vật liệu cao nhất tại Việt Nam để chế tạo bulong 8.8 mà không cần phải xử lý lại phôi.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhận gia công các loại bù lông ốc vít: Nam [URL="http://bulongthanhnghi.com"]bulong liên kết[/URL], Bù lông móng, Bù lông chìm...