[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]In hộp giấy[/URL] , [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in bao bì giấy[/URL]
Một sản phẩm, điều đầu tiên tác động đến khách hàng chính là hình thức bên ngoài (bao bì, nhãn hiệu) chứ không phải là chất lượng sản phẩm.
*Chính vì yếu tố này, các công ty lớn, các tập đoàn nước ngoài thường có hẳn một trung tâm sáng tạo nhãn hiệu,thiết kế bao bì sản phẩm để luôn đưa ra thị trường những sản phẩm với mẫu mã ấn tượng nhất.
Với ý nghĩa như vậy, [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fincatalogue.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D114"]Thiết kế[/URL], [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F"]in bao bì[/URL], [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hộp giấy[/URL], [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D50"]in nhãn hiệu[/URL] phải được coi là công đoạn sống còn khi doanh nghiệp muốn tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường.
[B]CTY TNHH Quảng Cáo Ánh Sao Vàng[/B]
[B]xưởng sản xuất : 52 Đường B Khu ADC, Phú Thạnh, Q. Tân Phú[/B]
[B]ĐT : ( 08 ) 6.275.0004* , ( 08 ) 6.275.0008 , 08 ( 6.276.1706)* Fax : ( 08) 626.730.31[/B]
[B]DĐ : 0908735988 Thùy Trang[/B]
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atungtrang_2212%40yahoo.com"]tungtrang_2212@yahoo.com[/URL][/B]
[B]tungtrang [email]0310@gmail.com[/email][/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hop giay[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hộp trà[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in bao bì giấy[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hộp mỹ phẩm[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hộp thuốc[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hộp bánh[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]in hộp carton[/URL] l [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Finbaobi.net%2F%3Fview%3Dprint%26amp%3Bid%3D105"]thiết kế in ấn[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]