Taka Vit Nam là đi lí chuyên cung cp các sn phm thiết b nhà bếp, dng c nhà bếp, đ đin gia dng, máy lc nưc... chính hãng đưc nhp khu t các nưc Châu Âu và Nht. Vi kiu dáng mu mã đa dng rt phù hp vi không gian bếp ca gia đình Vit.
Bếp đin đôi Taka TK-R02A là mt trong nhng sn phm ăn khách ca dòng thiết bnhà bếp cao cp Taka. Giúp tiết kim chi phí gp 3 ln và tc độ ðun nu nhanh gp 2 ln so vi đun gas. Kiu dáng sang trng, thiết kế nhgn nên ddàng di chuyn phù hp vi mi gian bếp. Sn phm được ng dng công nghqun lý và kthut tiên tiến ca Nht Bn vào trong sn xut khiến bếp không chcó mu mã sang trng, cun hút mà đáp ng tt nhp sng hin đại ngày nay. Kính chu nhit nhp khu tĐức, Bng điu khin bng cm ng, Thân bếp bng thép sơn tĩnh đin, Bphn gia nhit: EGO CHLB Đức.


Tiết kim đin năng: Thân bếp được làm bng thép sơn tĩnh đin giúp giđược nhit lâu và đảm bo hút nhit vào bên trong mà không btn nhit ra bên ngoài làm cho quá trình nu trnên nhanh chóng hơn. Hiu sut sdng năng lượng ca bếp đin tiết kim năng lượng cao lên ti 65% hơn hn so vi vic sdng bếp gas như hin nay.

Mt khác, bếp được trang bmâm nhit EGO ca Đức. Nó biến đin năng thành nhit năng, hiu sut càng cao tc càng gim tiêu hao đin, gim thi gian nu chín thc ăn, đồng nghĩa vi vic tiết kim thi gian và tin bc ca người sdng.

Thiết kế hin đại: Bếp được thiết kế vi bng điu khin bng cm ng hin đại ddàng hơn cho vic la chn chế độ nu khác nhau.

An toàn tuyt đối: Bo vngun đin đin áp, phát hin vt thlvà có chế độ bo vtđộng tt khi phát hin vt thđặt sai vtrí,…

Bn đẹp và ddàng vsinh: Mt bếp được làm bng kính SCHOTT CHLB Đức có khnăng chu nhit hàng đầu trên thtrường hin nay. Đồng thi mt kính chng bám bn va gicho bếp luôn được sch sva ddàng vsinh bng khăn mm và chút nước ra chén.


Đa chliên hệ:
Đa ch: X1/A18 Đường Liên Cơ Qun Nam TLiêm Hà Ni.
Tel: 0986 477 044
Website:
http://taka.vn
Email: chamsockhachhang@takavietnam.vn