Giá Bán = giá đăng - 25%/35%/40%

Hàng Giảm 25%


0938.561.566 = 950k
0906.312.392 = 850k
09.38.67.83.67 = 800k
0938.802.862 = 850k
0933.034.044 = 900k
09.38.90.58.90 = 850k
0938.16.89.16 = 950k


đang cập nhật vài chục sim nữa...

Hàng Giảm 35%

0915.79.02.79 = 1.3T
0979.32.11.32 = 1.3T (Tk >500k)
0938.340.043 = 950k
0933.043.340 = 950k
0933.240.042 = 950k
0937.209.902 = 1T
0938.542.245 = 1T


đang cập nhật và trăm sim nữa ......

Hàng Giảm 40%


01287.943.943 = 800k
01223.946.946 = 800k
01229.908.908 = 900k
01226.396.396 = 1T


đang cập nhật vài trăm sim nữa ......

Liên Hệ

09.3395.3395 / 09.8895.8895

YM!: kokorovn_bd

VCB: 0071003872189-Nguyễn Hồng Huy


SacomBank:060015880611-Nguyễn Hồng Huy

ACB:58838369 - Nguyễn Hồng Huy.
DONG A: 0103826061 - Nguyễn Hồng Huy.