Giá 2 sim 600k

0967.753.149

09.676.22028
(Xấu xấu bẩn bẩn mãi mãi ko ai tán)