Thanh lý cuối tuần lấy tiền đi chơi.
0962.663.887 = 900k
0962.322.933 = 850k
0963.05.05.04 = 650k
0979.5.40004 = 750k
098.33.094.33 = 650k
096.222.1103 = 600k
0976.998.366 = 1tr1
0986.79.5757 = 1tr5