Thực phẩm chức năng(bữa ăn thay thế )là các sản phẩm có nguồngốc tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến được bổ sung thêm cácchất "chức năng".Cũng như thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nằm ởnơi giao thoa giữa thực phẩm và thuốc và người ta cũng gọi thực phẩm chức nănglà thực phẩm thuốc. Sở dĩ bữaăn thay thế có khả năng hỗtrợ điều trị bệnh và phòng ngừa bệnh vì nó có khả năng phục hồi tất cả các cấutrúc tế bào trong cơ thể đang bị tổn thương.
Kháiniệm thực phẩm chức năng được người nhật ử dụng đầu tiên trong những năm 1980để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những thành phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng giúp nâng cao sứckhoẻ cho người sử dụng.

"Bữa ăn thay thế là thực phẩm có lợi chomột hay nhiều hoạt động của cơ thể như cải thiện tình trạng sức khoẻ và làmgiảm nguy cơ mắc bệnh hơn là so với giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại". Thực phẩm chức năng là những thựcphẩm hay thành phần của chế độ ăn có thể đem lại lợi ích cho sức khoẻ nhiều hơngiá trị dinh dưỡng cơ bản.