[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][COLOR=blue][B]DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Times][URL="http://4.bp.blogspot.com/-W9a5skJxLgU/VcHFZA6ogCI/AAAAAAAAGaM/LSja6KID-Hw/s1600/2.png"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-W9a5skJxLgU/VcHFZA6ogCI/AAAAAAAAGaM/LSja6KID-Hw/s1600/2.png[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=black]Với hơn [/COLOR][B]10 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán. Chúng tôi đảm nhiệm việc Tư vấn thực hiện dịch vụ :

- Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán và giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ.
Giải trình các vấn đề liên quan đến thuế cho cơ quan chức năng và thiết lập hệ thống kế toán để kế thừa về sau. [/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][B]Giá trọn gói là [COLOR=red]700.000/ tháng.[/COLOR][/B][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][B][B]Chỉ báo cáo VAT= [COLOR=red]300.000/ tháng.[/COLOR]
[B][COLOR=red]
[/COLOR][B][COLOR=red]
[/COLOR][B][COLOR=red][/COLOR]
[FONT=Times][INDENT][B]Liên hệ để được tận tình tư vấn
[B][COLOR=#B45F06]Công ty TNHH TƯỜNG NGUYÊN[/COLOR]
[B]Ms Nguyên-[COLOR=red] 0962.951.951[/COLOR] (Call 24/24)
[B]Email: [COLOR=#0B5394]trinhdonguyen@yahoo.com [/COLOR]
[B]Địa chỉ : [COLOR=#7F6000]171 Cao Thắng, Quận 10, TP.HCM[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/INDENT][B][B][B][B][COLOR=#7F6000]
[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT]
[/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[B][B][B][B]
[FONT=Times]Tag: [/FONT][URL="http://www.thanhlapcongtytn.com/"]dich vu ke toan [/URL][FONT=Times],[/FONT][URL="http://www.thanhlapcongtytn.com/"]dich vu ke toan gia re[/URL][/B][/B][/B][/B][/B]