230K/sim
968.299.479
968.299.478
968.299.289
968.299.456
968.299.457
968.288.178
968.288.179
968.488.486
968.479.686
968.495.497
968.479.678
968.478.475
968.478.578
968.495.496
968.297.237
968.297.238
962.388.456
964.926.878
962.882.278
250K/sim
968.953.279
968.744.679
969.539.279
969.427.579
968.253.379
969.866.379
962.453.179
966.131.779
962.453.179
969.968.379
966.125.279
969.440.879
966.009.379
969.436.779
969.993.479
966.167.579
966.241.179
969.344.279
962.710.179
964.614.779
964.197.679
964.611.579
964.951.579
964.961.679
300K/sim
962.710.068
962.710.168
964.998.368
964.985.968
964.992.986
964.907.368
964.545.668
964.588.468
969.859.468
966.253.468
968.357.968
968.936.568
968.936.568
966.469.968
962.858.068
962.266.968
962.864.968
966.045.068
969.784.568
969.954.468
969.731.468
969.734.768
962.710.068
962.710.168
Liên hệ:
Trần Minh Vương
Nhân viên kinh doanh Viettel Q12 TPHCM
Tell : 0988.136.567 - 0937.136.567
Mail: vuongtran1386@gmail.com
Website: banlegiare.net
Chuyên cung cấp :
- Dịch vụ di động
- Dịch vụ điện thoại cố định có dây, không dây ( Homephone)
- Dịch vụ Dcom 3G
- Dịch vụ Internet băng thông rộng ( ADSL )
- Dịch vụ Internet cáp quang ( FTTH )
- Dịch vụ Internet trực tiếp ( Leased line )
- Điện thoại sumo, smartphone Viettel, sim đẹp, sim theo yêu cầu, sim khuyến mãi giá sĩ