SIM 1 : 01268666888 - 25 Triệu có giảm giá
SIM 2 : 01257779999 - 15 triệu có giảm giá
SIM 3 : 01256669999 - 15 triệu có giảm giá
liên hệ để thương lượng hoặc giao dịch
sđt 01268666888 - Huy
gmail: LongGuang689@gmail.com
yahoo: LongGuang689@yahoo.com
chân thành cám ơn ! hốt nhanh kẻo trễ !