Cũng chính bởi vì thế cơ mà loại*[url=http://ketsatantoan.vn/] Két sắt an toàn [/url]*này được màng kế có nhiều chức năng hiện đại, cách dùng cũng khác so với các loại két am tường thường khác.*

[b]Đặc chấm két sắt vân tay[/b]

1. Nhận dạng lốt vân tay giò cần phải có mật mã hay là phím bấm, lưu trữ tới 11 lốt vân tay (bao gồm 1 vân tay chủ và 10 vân tay vách viên)

2. Màn ảnh tinh trạng thái lỏng LCD.

3. Cửa quên đóng: Phát âm thanh để nhắc nhở.

4. Báo động: Khi bị chuyển di hoặc cố tình yêu mở cửa quả phép.

5. Chuông báo âm thanh.

6. Khả năng tính nết và lưu tích 100 dọ giao dịch cụm từ việc bật khoá và báo động.

7. Tích thích hợp chế độ bật cửa kè dấu vân tay đơn hoặc kè dấu vân tay đôi.

[b]Trình tự bật khoá dọ đầu.[/b]

1. Lắp các viên pin vào hộp chứa pin cụm từ nguồn tham gia phòng đằng ngoài rồi tiếp phích cắm vào băng nhóm cắm cụm từ hộp chứa pin đằng ngoài. (Như ảnh vẽ)

2. Nhấn phím “ENTER” và đại hồi phát ra đơn tiếng “Di”, Xoay tay cầm theo chiều kim với hồ để bật cửa ra.

3. Khi cửa hở được mở, lắp các viên pin và trong cản chứa pin trên bình diện vỏ, bình diện sau cụm từ cửa két.

[b]Đăng nhập lốt vân tay[/b]

[b]1. Cài đặt lốt vân tay chủ:[/b]*Khi cửa được bật hoàn rành (thanh kim loại hoàn toàn vào đằng trong cửa), dìm phím MENU, ngay tức thời màn ảnh tinh trạng thái lỏng hiển ả dòng chữ viết “Login Admin”: (Cài đặt lốt vântay chủ). Sau đó để ngón tay có lốt vân tay cần găm đặt vào cửa sổ nhận lốt vân tay tía lần liên tục (Khi màn ảnh hiển ả “Remove Finger” thời lấy ngón tay vào rồi để trở lại, căn cứ như vậy tía lần liên tiếp).

[b]Lưu ý:[/b]*Nhấn nhẹ chiều mặt cụm từ ngón tay lên cửa sổ để lấy mẫu vân tay, đại hồi đặt lốt vân tay tía lần liên tục thì ráng đặt lốt vân tay tại đơn vị trí như nhau. Xem thêm:*[url=http://ketsatantoan.vn/ket-sat-hoa-phat-b1149615.html] két sắt Hòa Phát [/url]

Nếu thao tác đúng thời sau đó, trên màn ảnh sẽ xuất hiện các dòng chữ viết “Enroll Succ” (Đăng ký vách công) “Welcome to …” (Hân hạnh được quý khách sử dụng. Việc đăng nhập lốt vân tay chủ hở hoàn tất.

[b]2. Chọn các chức năng:[/b]*Tất hết các chức năng đều có thể được thiệt hiện sau đại hồi đăng nhập lốt vân tay chủ vách công. Nhấn phím MENU để vào các chức năng của các menu chức năng.

[b]Có bảy chức năng:[/b]

• “Add User” : Thêm người dùng (vân tay vách viên).

• “Del User”: Xoá người sử dụng.• “Del All User” : Xoá tuốt các người sử dụng

• “Del Admin”: Xoá vân tay chủ.

• “OpnLCK Model” : Cài để chế độ bật khóa.

• “Time Setting” : Cài để thời gian.

• “Record Read” : Xem các giao nhếch đã sử dụng.Các chức năng này có thể được chọn lựa kè cách dùng các phím “▲” hay là “▼” .*

Sau đại hồi đã lựa chọn được chức năng cần dùng thời tiếp tục dìm phím ENTER để vào chức năng.

[b]3. Cài đặt lốt vân tay vách viên:[/b]*Khi cửa được bật hoàn rành (thanh kim loại hoàn toàn vào đằng trong cửa), dìm phímMENU thời màn ảnh sẽ hiển ả “Admin Login” (Đăng nhập lốt vân tay chủ), sau đại hồi dấu vân tay chủ hở được đăng nhập thì dìm phím MENU và chọn "Add User" rồi dìm phímENTER thời màn ảnh sẽ hiển ả các dòng chữ viết “User Enroll” (Đăng ký vách viên) “UserID.....” (Số thứ tự cụm từ thành viên; ví dụ User ID 9: Thành hòn số 9 ) và “Put Finger” (Hãy để vân tay vào), thời đem ngón tay cụm từ thành hòn có lốt vân tay cần găm đặt vào trong cửa sổ để nhận lốt vân tay tía lần liên tục (Khi màn ảnh hiển ả “Remove Finger” thời lấy ngón tay vào rồi để trở lại, căn cứ như vậy tía lần liên tiếp).

Nếu thao tác đúng thời màn ảnh sẽ xuất hiện các dòng chữ viết “User Enroll” (Đăng ký vách viên) “Enroll Succ” (Đăng ký vách công) “Welcome to …” (Hân hạnh được quý khách sử dụng). Việc đăng nhập lốt vân tay cụm từ thành hòn này hở được vách công. Xem thêm:*[url=http://ketsatantoan.vn/ket-sat-han-quoc-booil-bs-t360-4075963.html] két sắt hàn quốc nhập khẩu [/url]

[b]4. Cài để chế độ bật khóa:[/b]*Việc mở kè dấu vân tay đơn hở được găm đặt biếu két sắt là kệ thây định. Để vào chế độ bật khoá kè dấu vân tay ném hay để chỉnh sửa chế độ bật khoá được thiệt hiện như sau: Vào chức năng “OpnLCK Model” (cài để chế độ bật khóa) và chọn dấu vân tay đơn hay là chế độ bật dấu vân tay đôi.

[b]Chế độ bật dấu vân tay đơn:[/b]*Mở két đơn cách độc địa lập.Chế độ bật khoá lốt vân tay đôi: Két chỉ được bật khi để hai lốt vân tay hở được găm đặt cụm từ những thành hòn sử dụng.5. Khi việc găm đặt các chức năng trên được hoàn chỉnh, dìm nút MENU để thoát ra.

[b]Lưu ý:[/b]*Để có thể vào được các chức năng găm đặt thời phải dìm phím MENU và đăng nhập kè dấu vân tay chủ đại hồi cửa được bật hoàn rành (thanh kim loại hở hoàn rành được đem vào đằng trong cửa).

[b]Trình tự bật cửa[/b]

[b]1. Mở cửa kè vân tay chủ:[/b]*Nhấn phím ENTER, hai dòng chữ viết xuất hiện trên màn ảnh “User Login” và “Put Finger”(“Người dùng đăng nhập” và "Hãy để vân tay vào”). Đặt lốt vân tay chủ hở được đăngnhập vào cửa sổ nhận lốt vân tay. Máy sẽ phạt ra đơn tiếng “Di” và trên màn ảnh xuất hiệncác dòng chữ viết “User: Admin” (Vân tay người sử dụng: Vân tay chủ), “Fp Matched” (Vân tay thích hợp lệ) và “Opening Lock” (Hãy bật khóa cửa). Mở cửa kè cách con quay tay cầm theo chiều kim với hồ. Dấu vân tay chủ có thể bật khoá cửa kè cả hai chế độ: Dấu vân tay đơn hay lốt vân tay đôi.

Nếu đặt lốt vân tay chưa đúng hoặc vân tay giò hợp thích hợp lệ thời trên màn ảnh sẽ xuất hiện các dòng chữ viết “User Login” (Người dùng đăng nhập), “Fp Unmatched” (Vân tay giò hợp lệ), “Try again...” (Hãy thử lại).

[b]2. Thành hòn sử dụng bật cửa kè chế quãng dấu vân tay đơn:[/b]*Nhấn phím ENTER, hai dòng chữ viết xuất hiện trên màn ảnh “User Login” (Người sử dụng đăng nhập) và “ Put Finger” (Hãy để vân tay vào) . Thành hòn sử dụng để ngón tay hở được đăng nhập vào trong cửa sổ nhận lốt vân tay. Máy phạt ra tiếng “Di” và trên mùng hìnhxuất hiện các dòng chữ viết “User ID (e.g. ID:01) (ID người dùng (ví dụ: ID: 01), “FpMatched” (Vân tay thích hợp lệ) và “Opening Lock” (Hãy bật khóa cửa). Lúc bấy hiện giờ có trạng thái xoaytay cầm theo chiều kim với hồ để bật cửa.

Nếu đặt lốt vân tay chưa đúng hoặc vân tay giò hợp thích hợp lệ thời trên màn ảnh sẽ xuất hiện các dòng chữ viết “User Login” (Người dùng đăng nhập), “Fp Unmatched” (Vân tay giò hợp lệ), “Try again...” (Hãy thử lại).

[b]3. Thành hòn sử dụng bật cửa kè chế quãng dấu vân tay đôi:[/b]*Nhấn phím ENTER và trên màn ảnh sẽ xuất hiện dòng chữ viết “User Login” và “Put Finger”.Thành viên dùng (1) để ngón tay hở được đăng nhập vào trong cửa sổ nhận lốt vân tay và tiếp theo là Thành viên dùng (2) để ngón tay hở được đăng nhập vào trong cửa sổ nhận lốt vân tay .

Sau đó, máy sẽ phạt ra đơn tiếng “Di” một dọ nữa. Trên màn ảnh sẽ xuất hiện dòng chữ viết “User ID’s: **,** (ví dụ: ID:01,02) (ID nguời sử dụng: **,** (ví dụ:ID:01:02), “Fp Matched” (Vân tay thích hợp lệ) và “Opening Lock” (Hãy bật khóa cửa) . Lúc bấy giờ, có thể bật cửa kè cách con quay tay cầm theo chiều kim với hồ.

Nếu đặt lốt vân tay chưa đúng hoặc vân tay giò hợp thích hợp lệ thời trên màn ảnh sẽ xuất hiện các dòng chữ viết “User Login” (Người dùng đăng nhập), “Fp Unmatched” (Vân tay giò hợp lệ), “Try again...” (Hãy thử lại).

[b]Trình trường đoản cú khoá cửa[/b]

Đóng cửa két sắt và con quay tay cầm ngược chiều kim với hồ để khoá cửa.

[b]Xoá lốt vân tay[/b]

Khi cửa bật hoàn rành (thanh kim loại hở được hoàn toàn đem vào vào đằng trong cửa), dìm phím MENU và dùng lốt vân tay chủ để đăng nhập. Sau đấy chọn các chức năng “Del User”(Xóa vân tay vách viên), “Del All User” (Xóa tuốt các vân tay vách viên) hoặc “DelAdmin” (Xóa vân tay chủ). Dùng phím “▲” hay là “▼” để chọn một trong các chức năng đấy nhằm xoá các dấu vân tay cần xóa. Sau đó dìm phím ENTER để thiệt hiện việc xoá.

[b]Chức năng báo động[/b]

1. Khi két sắt bị cạy, bị làm hỏng, bị di chuyển phạm pháp hoặc cố tình yêu mở cửa kè vân tay trả mạo thời hệ thống báo động sẽ hoạt động và phạt ra các tiếng báo động trong khoảng 01 phút (có trạng thái chọn các âm thanh có âm cây to hoặc các tiếng báo động “Di – Di – Di”bằng cách điều chỉnh công tắc báo động ở bình diện sau cụm từ cửa vào chế quãng “ON” hay là “OFF”)

2. Nếu két sắt là loại có chức năng kết tiếp chuông báo động với điện thoại, thời rất dễ tăn gâm cây chuông báo biếu điện thoại (xem sách chỉ dẫn sử dụng chuông báo kết tiếp điện thoại).

[b]Cài để thời gian[/b]

Vào chế quãng “Time setting”, dìm phím ENTER. Sau đó, con trỏ sẽ xuất hiện chốn vị trí năm. Thay tráo con số năm tại vị trí cụm từ con trỏ kè các phím “▲” hay là “▼” và tử thi nhận kè cách dìm phím ENTER. Con trỏ sẽ chuyển di theo thứ tự từ năm sang trọng tháng, ngày, giờ, phút và giây.

Cuối cùng đại hồi giây được thay đổi, dìm phím ENTER để công nhận và nhấnphím MENU để thoát.Cài để thời phòng đã hoàn tất.

[b]Lưu ý:[/b]*Thời phòng thay các viên pin biếu két sắt giò được quá 30 phút. Nếu quá thời phòng này thời phải găm đặt mới lại hoàn toàn.

[b]Xem lại 100 lưu trữ giao dịch các hoạt động sau cùng cụm từ két sắt[/b]

Sau đại hồi cửa bật hoàn rành (thanh kim loại hở được hoàn toàn đem vào đằng trong cửa), dìm phím MENU. Sau đại hồi đăng gia nhập thành công thì dùng các phím “▲” hay là “▼” để chọn dòngchữ “Record Read” (Xem các giao nhếch đã được thiệt hiện”) trên mùng hình.

Và cuối cùng thì dìm phím ENTER để tính nết 100 giao nhếch mới nhất cụm từ két sắt.

[b]Lưu ý:[/b]

1/ Nên quan sát các chỉ ả trên màn ảnh về việc dùng két sắt.

2/ Nếu cửa bật hơn đơn phút mà giò đóng lại thời két sắt sẽ phạt ra 5 tiếng “Di” để nhắc người dùng khoá lại. Và căn cứ như vậy, mỗi một phút một dọ két sắt sẽ nhắc nhở biếu đến đại hồi nó được khoá lại.

3/ Luôn tù hãm tù|luôn|thường xuyên|ngay|thẳng|thẳng băng|thẳng tuột|thẳng thớm|bộc trực|thẳng tắp|trực tính|thẳng tính}}ghi nhớ lốt vân tay chủ.

4/ Việc xoá lốt vân tay chủ sẽ xoá tuốt các lốt vân tay của các thành hòn sử dụng.5/ Khi để vân tay lên cửa sổ đăng nhập để bật khóa, ráng đặt nó đúng với vị trí hở đăng ký.