[B]Cửa hàng*Hùng Hậu*chuyên kinh doanh các loại REMOTE dùng cho CỬA CUỐN, CỬA CỔNG ,....VV.[/B]
[B]ngoài ra chúng tôi còn*[/B][B]sao chép*các loại Remote dùng cho Cửa Cuốn , Cửa Cổng, Báo trộm,....VV
Sao chép Bằng máy chuyên nghiệp, Remote sao chép có độ ổn định cao,
phát sóng chuẩn ( 310mhz, 315Mhz,433mhz, 336mhz,380mhz,...) , phát xa *trên 50 mét[/B]
*[B]Chúng tôi có thể sao chép 95% các loại Remote trên thị trường[/B]
[B]yêu cầu:*[/B][B]phải còn 1 cái remote còn sử dụng được.[/B]

*
[B]REMOTE SAO CHÉP[/B]
[B]Hiện tại chúng tôi đang có 2 loại phôi dùng để Sao chép*[/B][B][B]: Phôi màu gỗ , Phôi màu đen (khung inox[/B][/B]
[B]phôi màu nâu gỗ*[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/img_0027.jpg[/IMG]
[B]GIÁ : 250.000/ CÁI[/B]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[B]*phôi màu đen inox*[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/img_0004.jpg[/IMG]
[B]giá : 270.000/ cái[/B]
--------------------------------------------------
[B]*HOẶC MUA*
REMOTE CHÍNH HÃNG[/B]
[B]AUSTDOOR (cửa úc)[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/austdoor.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI
-----------------------------------------------------------[/B]
[B]NEWDOOR (cửa úc)[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/remote-newdoor.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]------------------------------------------------------------------------[/B]
[B]BT-568-1 (cửa úc)[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/cua-uc-yh.jpg[/IMG]
[B]GIÁ: 350.000/CÁI[/B]
---------------------------------------------------------------
[B]*Remote dùng cho Motor DC[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/motor-dc.png[/IMG]
[B]350.000/ cái[/B]
----------------------------------------------------------------------
[B]YH-1A2[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/yh1a2.jpg[/IMG]
[B]350.000/ cái[/B]
--------------------------------------------------------------------------------
[B]HOULE*[/B]( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/houle.jpg[/IMG]
[B]250.000/CÁI
------------------------------------------------------------[/B]
FX*( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/fx.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]----------------------------------------------------[/B]
YH 121*( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/yh121.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]-------------------------------------------------------[/B]
IH*( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/yh-cu.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]---------------------------------------------------------[/B]
NEWMATIC*( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/newmatic.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]----------------------------------------------------------
DS*[/B]( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/ds.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]----------------------------------------------------------[/B]
JG-208*( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/jg-208.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]-----------------------------------------------------------[/B]
JG-303 *( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/jg-303.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]--------------------------------------------------------------
YS-168,*[/B][B]YS- 189*[/B]( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/ys168.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]-------------------------------------------------------------[/B]
TIGER*( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/tiger.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]----------------------------------------------------------[/B]
[B]DASANYUAN[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/dassanyuan.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]--------------------------------------------------------------[/B]
ENGINES
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/engines.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]-------------------------------------------------------------[/B]
KATO
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/kato.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI
---------------------------------------------------------------------[/B]
[B]Remote cổng JG*[/B]( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/cong-jg_1.jpg[/IMG]
[B]350.000/CÁI[/B]
[B]-----------------------------------------------------------------------------[/B]
[B]Tiger inox*[/B]( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/tiger-inox.jpg[/IMG]
[B]350.000/ cái[/B]
----------------------------------------------------------------------------------------
[B]JGR- 530*[/B]( có thể sao chép)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/jg-530.jpg[/IMG]
[B]350.000/ cái[/B]
[B]---------------------------------------------[/B]
[B]Remote *CH *( light speed )[/B]
[B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/remote-ch.jpg[/IMG][/B]
[B]giá : 350.000/cái[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[B]Remote YH cũ*[/B]( có thể sao chép)
[B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/remote-cu.jpg[/IMG][/B]
[B]giá : 300.000/cái[/B]
-------------------------------------------------------------------------------------
[B]Remote YY*[/B]( có thể sao chép)
[B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/remote-yy.jpg[/IMG][/B]
[B]giá : 350.000/cái[/B]
-------------------------------------------------------------------------------------
[B]NÚT BẤM TƯỜNG KHÔNG DÂY ( phát xa 30m)
( dùng cho Motor gắn ngoài)[/B]
[B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/remote-cua/nut-bam-tuong-khong-day.jpg[/IMG][/B]
GIÁ : 400.000/CÁI
---------------------------------------------------------
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/remote-cua-cuon-3.jpg[/IMG]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[B]BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN*[/B]
[B]BỘ ĐIỀU KHIỀN CỬA CUỐN ÚC*[/B][B]( hộp thu + 3 remote)[/B]
[B](dùng cho cửa cuốn tấm liền AUSTDOOR, NEWDOOR, SMARTDOOR)[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/austdoor-newdoor.jpg[/IMG]
[/B]

[B]GIÁ : 1.650.000/ BỘ
--------------------------------------------------------------------------------------------------[/B]
[B]BỘ ĐIỀU KHIỀN CỬA CUỐN ÚC*[/B][B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho cửa cuốn tấm liền AUSTDOOR, NEWDOOR, SMARTDOOR)[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/bo-dieu-khien-cua-uc.jpg[/IMG]
[/B]

[B]GIÁ : 2,100.000/ BỘ[/B]
[B]--------------------------------------------------------------------------------------------------bộ điều khiển KTN*
[/B][B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-tiger1.jpg[/IMG]
GIÁ : 800.000/BỘ
------------------------------------------------------------------------------------------
[/B]
[B]bộ điều khiển HOULE*[/B][B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/bo-remote-houle.jpg[/IMG]
GIÁ : 850.000/BỘ
------------------------------------------------------------------------------------------
[/B][B]bộ điều khiển DASANYUAN*[/B][B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-dasanyuan.jpg[/IMG]
GIÁ: 900.000/ BỘ
-----------------------------------------------------------------------------------------
bộ điều khiển HUALIN*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-hualin.jpg[/IMG]
GIÁ: 900.000 / BỘ
-------------------------------------------------------------------------------------
bộ điều khiển JGR-208*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-jg208.jpg[/IMG]
GIÁ: 1000.000 / BỘ
--------------------------------------------------------------------------
bộ điều khiển JGR-303*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-jg303.jpg[/IMG]
GIÁ; 900.000 / BỘ
----------------------------------------------------------------------------------------------
bộ điều khiển LEVER*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-lever.jpg[/IMG][/B]
GIÁ ; 900.000 / BỘ
---------------------------------------------------------------------------------------------
bộ điều khiển TIGER*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-tiger.jpg[/IMG]
GIÁ: 1000.000 / BỘ
-------------------------------------------------------------------------------
bộ điều khiển YH-121*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-yh121.jpg[/IMG][/B]
GIÁ:1.300.000/ BỘ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[B]bộ điều khiển YS-168 *[/B][B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor gắn ngoài )
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/bo-remote-ys168.jpg[/IMG][/B]
GIÁ:1.300.000/ BỘ
------------------------------------------------------
*bộ điều khiển KATO*[B]( hộp thu + 3 remote)[/B]
[B](dùng cho motor ống)[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-kato.jpg[/IMG]
GIÁ: 1.500.000 / BỘ
---------------------------------------------------------------------------
*bộ điều khiển RIXIN*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor ống)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-motor-ong.jpg[/IMG][/B]
GIÁ: 550.000 / BỘ
---------------------------------------------------------------------------
*bộ điều khiển FX*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor ống)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-ong1.jpg[/IMG][/B]
1.000.000 / BỘ
---------------------------------------------------------------------------------
*bộ điều khiển HH*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor ống)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-svce.jpg[/IMG][/B]
GIÁ: 1.200.000 / BỘ
------------------------------------------------------------------------------------
BỘ REMOTE CỬA CỔNG JG*[B]( hộp thu + 2 remote)[/B]
[B](dùng cho motor cửa cổng)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/dk-cua-cong.jpg[/IMG][/B]
GIÁ: 1.500.000 / BỘ
----------------------------------------------------------------------------------
[B]bộ điều khiển dùng cho Motor DC*[/B]
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/bo-dieu-khien-motor-dc.jpg[/IMG]
GIÁ : 1.950.000
-----------------------------------------------------------
[B]*THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN TỪ XA
BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG[/B]
[B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/remote-di-dong.jpg[/IMG][/B]
*Đóng/Mở cửa dù ở bất cứ đâu
- Đóng/Mở cửa bằng cuộc gọi hoặc tin nhắn
- Cho phép 05 số điện thoại điều khiển
giá :1.900.000/bộ
[B]---------------------------------------------------[/B]

[B]NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CÓ *BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA*( 220V- 10A*)**(2 REMOTE) *[/B]
[B]DÙNG CHO CÁC LOẠI MOTOR SAU:[/B]
*
[B]MOTOR CỔNG BARRIE ,*MOTOR CỬA KÍNH TỰ ĐỘNG : 1.200.000 đ/bộ
MOTOR CỔNG SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA * *: * 900.000 đ/bộ
MOTOR GIẢM TỐC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *: *900.000 đ/bộ
MOTOR *GIẢM TỐC ĐIỆN 3 PHA * * * * * * * * * * : 1.200.000 đ/bộ
BỘ TỜI NÂNG ĐIỆN * * * * * * * * * * * * * * * * * * *: 1.000.000 đ/bộ
MÁY BƠM NƯỚC CÔNG TRÌNH * * * * * * * * : *800.000 đ/bộ
VÀ CÁC LOẠI *THIẾT BỊ ĐIỆN CÓ CƯỜNG ĐỘ LỚN KHÁC.......VV[/B]

[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_05/remote-motor-giam-toc.jpg[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------------------
[B]*[/B]

[B]*Mọi chi tiết xin liên hệ:[/B]
[B]Đ/c: 9 Xuân Hồng, F.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM[/B]
[B]hãy gọi :*(08) 3811 0597 --*[/B][B]D[/B][B]Đ: 092 968 2423[/B]
[B]*[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]