*
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/cua-cuon-s.jpg[/IMG]
[B]BẢNG GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR*[/B]
[B]( đã bao gồm công lắp ráp)[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD][B]Mã sản phẩm[/B]
[/TD]
[TD][B]Hình ảnh[/B]
[/TD]
[TD][B]Đơn giá(VNĐ/m2)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]OT70*[/B]
[B](6,5kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ot70.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]825.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]LG71 (7,5kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/lg71.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]910.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5122*[/B]
[B](9kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5122.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.020.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT502[/B]
[B](10kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/image002.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.200,000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5221[/B]
[B](11,2kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5221.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.175.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5241[/B]
[B](11,5kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5241.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.185.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5222[/B]
[B](12kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5222.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.340.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5231[/B]
[B](12kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5231.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.300.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5232*[/B]
[B](12,4kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5232.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.305.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CT5224[/B]
[B](12,8kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/ct5224.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]1.330.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]SD5231[/B]
[B](18,5kg/m2)[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/sd5231.jpg[/IMG][/B]
[/TD]
[TD]2.050.000
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]ĐƠN GIÁ TRÊN BAO GỒM LÁ CỬA, TRỤC CUỐN, RAY NHÔM VÀ CÔNG LẮP ĐẶT ( MOTOR *VÀ BÌNH LƯU ĐIỆN MUA RIÊNG )*
nếu lấy VAT cộng thêm 10%
cửa cuốn nhỏ hơn 5m2 cộng thêm *50.000/M2*
nếu không lắp đặt ( bên mua tự lắp đặt) GIẢM 50.000 /M2
cửa cuốn nhỏ hơn 7m2 sẽ không được hưởng khuyến mãi[/B]
[B]BẢNG GIÁ CỬA CUỐN NEWDOOR
( đã bao gồm công lắp ráp)[/B]
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD][B]mã sản phẩm[/B]
[/TD]
[TD][B]Hình ảnh[/B]
[/TD]
[TD][B]đơn giá VND/m2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND70[/B]
[B]6,5kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd70-550.jpg[/IMG]
[/TD]
[TD]800.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND43B[/B]
[B]8,2kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd43b.jpg[/IMG][/B][/TD]
[TD]960.000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND40[/B]
[B]7,4kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd40-730.jpg[/IMG]* *
[/TD]
[TD]970,000
*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND48B[/B]
[B]9,3kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd48b-760.jpg[/IMG]
[/TD]
[TD]1.040.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND43I[/B]
[B]10,5kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd43i.jpg[/IMG][/B][/TD]
[TD]1.130.000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND2010[/B]
[B]10,8kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd2010-900.jpg[/IMG][/TD]
[TD]1.150.000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND48I[/B]
[B]10,5kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd48i-890.jpg[/IMG]
[/TD]
[TD]1.200.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]ND43S[/B]
[B]12,5kg/m2[/B]
[/TD]
[TD][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/cua-cuon/nd43s.jpg[/IMG]
[/TD]
[TD]1.330.000
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]ĐƠN GIÁ TRÊN BAO GỒM LÁ CỬA, TRỤC CUỐN, RAY NHÔM VÀ CÔNG LẮP ĐẶT ( MOTOR *VÀ BÌNH LƯU ĐIỆN MUA RIÊNG )*
nếu lấy VAT cộng thêm 10%
cửa cuốn nhỏ hơn 5m2 cộng thêm *50.000/M2*
nếu không lắp đặt ( bên mua tự lắp đặt) GIẢM 50.000 /M2
cửa cuốn nhỏ hơn 7m2 sẽ không được hưởng khuyến mãi[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]