Thầy thông giáo cổ đại khắc suy nghĩ và niềm tin của họ vào đá có thể đã nghĩ rằng họ đã được khắc vĩnh viễn mãi mãi cho các nền văn minh trong tương lai để ngẫm ngợi. Nhưng [b][/b][url=http://cuasatdephcm.com/][color=#0066cc][b]cua sat 4 canh dep[/b][/color][/url][b][/b] qua nhiều thế kỷ, nhiều tài liệu được khắc vào đá bởi nền văn hóa trước đó đã bị mất chỉ vì thời tiết và sự tàn phá của thời kì. Các nhà khoa học và khảo cổ học ước tính rằng có thể có hơn nửa triệu bản khắc đá Latin và Hy Lạp trên khắp thế giới mà không đọc được, vì họ đã bị phân rã qua các năm và các bia ký doanh nghiệp không thể đọc được.

[img]http://cuasatdephcm.com/wp-content/uploads/2015/06/cua-sat-dep-gia-dong-300x227.jpg[/img]

Một nhóm các viên thuốc mà rất khó để đọc là các tác phẩm của Draco, một chính trị gia ở Athens, người chịu bổn phận lập hồ sơ luật pháp của các nền văn minh cổ đại. dù rằng Draco đã không [b][/b][url=http://cuasatdephcm.com/][b][color=#0066cc]cửa sắt 4 cánh[/color][/b][/url][b][/b] tạo ra các luật, ông hệ thống hóa chúng cho từng lớp Hy Lạp, và giờ họ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua vào mức độ nghiêm trọng của pháp luật ở Athens. Trong thực tiễn, từ "hà khắc" - có nghĩa là "tàn bạo" - có gốc rễ của nó trong tên của Draco. Vi phạm nhỏ có thể dẫn đến một án tử hình, và nếu công dân trở nên quá tải với các khoản nợ, họ có thể bị bán làm nô lệ để trả nợ.

[img]http://cuasatdephcm.com/wp-content/uploads/2015/06/cua-sat-dep-son-tinh-dien-trang-168x300.jpg[/img]

Một kỹ thuật mới, được gọi là hình ảnh huỳnh quang x-ray, [b]cửa sắt[/b] được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell để làm cho nó dễ dàng hơn cho các nhà khoa học để đọc chữ khắc mờ nhạt trên đá thượng cổ. Kevin Clinton, một giáo sư về kinh điển tại Cornell, đồng tác giả của một bài báo bộc lộ kỹ thuật này.