Hiện này 20D.info - diễn đàn Pr6 đang mở đợt xét Vip miễn phí cho các thành viên
Ai có nhu cầu nhanh tay đăng ký tại đây
Thời gian đăng ký trong vòng 10 ngày từ ngày 10/8/2015 - 20/8/2015
Lợi thế của thành viên VIP: được đặt 3 link chữ ký dofollow, 3 link trong bài viết thay vì có 2 link chữ ký dofollow, 2 link trong bài viết.
Nhanh tay đăng ký, chúc các bạn thành công!