[B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/30/237011/201303145454_1_img_4191.jpg[/IMG][/B]
HÓA CHẤT HNO3 68% (NIT[B]RIC ACID)[/B]
NƯỚC SẢN XUẤT : [B]HÀN QUỐC[/B]
NỒNG ĐỘ 68%
CÔNG DỤNG : XIN XEM TẠI TRANG WEB : [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.xuatnhapkhauhoachat.com"]www.xuatnhapkhauhoachat.com[/URL]*HOẶC LIÊN HỆ VỚI [B]MS THỦY 0983 838 250[/B] ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ XEM GIAN HÀNG

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]