Mình cung cấp số lượng lớn [B]Phô mai que,[/B] [B]khoai tây mặt cười[/B].
[B]Phomai que[/B] giá 4000đ/[B]que[/B]
[B]Khoai tây mặt cười[/B] giá 1800đ/ cái
Vui lòng liên lạc trước để xem còn hàng hay không.
liên lạc: Phượng 01667453325
Địa chỉ: gần Coopmarrt Nhiêu Lộc

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]