Diễn đàn TruongHongCamTKV.edu.vn xét VIP cho thành viên từ ngày 8/8-18/8/2015 ( chỉ trong 10 ngày ), sẽ xét vip vào cuối mỗi ngày.
Điều kiện xét VIP trên diễn đàn :
Bạn cần viết bài giới thiệu về diễn đàn TruongHongCamTKV.edu.vn và quảng bá lên ít nhất 5 điễn đàn, blog khác nhau.