Để hổ trợ cho công việc seo và tạo sân chơi lành mạnh cho các anh em seoer Diễn đàn tvcc.edu.vn xét VIP cho thành viên từ ngày 8/8-18/8/2015 sẽ xét vip vào cuối mỗi ngày.
Các bạn truy cập vào: http://www.tvcc.edu.vn/ đăng kí nhanh nhé


Quyền lợi của Thành viên VIP
Link trong bài viết: 3
Số bài đăng tối đa trong ngày 15, link trong chữ ký 3, 3 dòng chữ ký
Số bài để đủ điều kiện post link 0
Các diễn đàn chất lượng:
1. TVCC.EDU.VNPR4
2. CongDongGiaSu.EDU.VN
3. CanHoGiaRe.Edu.VN
4. SoDach.comPR5 DA8 PA18
5. TCTN.orgPR5 DA11 PA24
6. TruongHongCamTKV.Edu.vn