Kính gửi: Anh Chị học viên !
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing – Nguồn Lực Việt xin đuợc gửi đến anh chị thông tin
Khóa học: Hợp nhất báo cáo Tài chính (Cập nhật theo thông tư số 202 của BTC)
Khai giảng: 22/08/2015 - Tại Hà Nội​

Đăng ký khóa học
Mục tiêu khóa học
Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập BCTCHN theo khung pháp lý kế toán hiện hành của Việt Nam (theo thông tư 202/2014/TT-BTC). Đồng thời, khóa học giúp cho người học những kiến thức căn bản để thu thập và xử lý thông tin từ những nghiệp vụ liên quan đến lập BCTCHN ở mức căn bản.
Đối tượng học viên
Kế toán viên các Tổng công ty, Tập đoàn
Kiểm toán viên
Những người quan tâm đến BCTCHN
Thời lượng 6 buổi
Học phí 3.500.000
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí 5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing 5%
Nhóm 5 người trở lên 5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày 5%
Tải tài liệu khóa học
Sơ yếu lý lịch giảng viên
Tải lịch học dự kiến
Hà Nội HCM
Giảng viên
Giảng viên là người có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về BCTHN, có khả năng chuyển tải và giải quyết vấn đề học viên quan tâm.
Nội dung chính
Phần I: Tập đoàn và BCTCHN
Hợp nhất kinh doanh
Các vấn đề chung về BCTCHN
Phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu
Phần II: Lập BCTCHN tại thời điểm quyền kiểm soát thiết lập
Điều chỉnh giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua
Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua
Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý sau thời điểm mua
Phần III: Hạch toán giao dịch nội bộ tập đoàn
Phân loại giao dịch nội bộ tập đoàn
Nguyên tắc kế toán các khoản giao dịch nội bộ
Kế toán giao dịch thương mại nội bộ
Kế toán giao dịch cung cấp tín dụng nội bộ
Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ
Kế toán các giao dịch nội bộ khác
Phần IV: Xử lý lợi ích cổ đông thiểu số
Bản chất NCI
Đánh giá NCI (tại thời điểm quyền kiểm soát thiết và sau đó)
Trình bày NCI

Để đăng ký tham dự khóa học anh chị vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 3856 7777
Fax: (844) 3944 6455
Email: edu@vietsourcing.com
Hotline: 09 43 42 8998
TP Hồ Chí Minh
Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: (848) 3990 7777
Email: edu@vietsourcing.com
Hotline: 09 42 41 8998
Xin mời anh chị xem thông tin các khoá học ngắn hạn liên quan tại trang web: http://vietsourcing.edu.vn