Như tiêu đề trên ac nào có sim mobi dạng 090x88x88x,ưu tiên đầu 090988x88x.Có gì sms 01203557870.Thanks