0968.393.393...12tr

0964066888...6tr5

0967996669...4tr

0964888808...4tr5

0967.678.456...4tr5

0969222332...1tr2

0969.91.92.91...
1tr2

Tât cả sim mới nguyên kít

lh 0985.333330