Hiện nay cần bán 0912998181 -- 0912627799 -- 01296006666

Giá cả ae liên hệ : 01296006666
Thanks