Cửa sắt thường xinh đẹp, nhưng một số chủ nhà [url=http://cuasatdephcm.com/][b]cua sat[/b][/url] vẫn thích cái nhìn ấm áp của gỗ. Và trong khi bạn chẳng thể mong đợi cùng một loại bảo vệ cửa sắt có thể cung cấp cho những người nhà gỗ, giờ bạn có thể tạo lại mà nhìn bằng gỗ ấm áp trên cửa sắt của bạn duyệt một thủ tục đơn giản, nổi hạt.

[img]http://cuasatdephcm.com/wp-content/uploads/2015/07/cong-cua-sat-dep-300x225.jpg[/img]

Để làm điều này bạn sẽ cần những phương tiện sau đây: 2.5-in cọ [b][url=http://cuasatdephcm.com/]cửa sắt[/url] [b]cao cấp nhất[/b] [/b]mủ; 4-trong bàn chải chip cho kéo bàn chải khô hoặc một dụng cụ nổi hạt; và bàn chải liner. Bạn cũng sẽ cần các vật liệu sau đây: áo lót / cơ sở; gel nhuộm; và véc ni polyurethane.