[B]Dear,Anh/chị!*[/B]
[B]Trong thời buổi kinh kế khủng hoảng như hiện nay các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức gặp nhiều vấn đề trong việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm đế tay người tiêu dùng.*[/B]
[B]Vậy đâu là giải pháp để giải quyến vấn đề đó ?[/B]
[B]Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là :*[/B]

[LIST][*]Làm *sao khách hàng có thể*[B]tìm thấy[/B]*được*[B]sản phẩm[/B]*? [*]Làm sao đưa sản phẩm và*[B]bán sản phẩm[/B]*trên*[B]internet[/B]*? [*]Lam sao*[B]xây dựng thương hiệu[/B]*cho sản phẩm và công ty trên*[B]internet[/B]*? [/LIST]

[B][I]Khóa Đào Tạo “Kinh Doanh Trên Internet”
Là Nơi Bạn Tìm Đúng Cho Câu Trả Lời[/I][/B]
[B][I]Đăng ký ngay khoá học để được Tặng ngay 1 Wedsỉte*[/I][/B]
[B]Xem Thông Tin chi Tiết*[/B]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2Fwww.hoithao.org%2Fkinh-doanh-tren-internet.html%23oid%3D1085_9"]http://www.hoithao.org/kinh-doanh-tren-internet.html#oid=1085_9[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]