Bạn đang làm trang upload cho website của mình bằng ngôn ngữ Vbscript (Classic ASP) và khi upload 1 file hình nặng quá 200kb lên thì gặp phải thông báo lỗi sau:Request object error 'ASP 0104 : 80004005'
Operation not Allowed
/upload.asp, line 47Thông báo này do mặc định ASP/IIS6 chỉ cho upload tối đa 204800 byte (tương đương khoảng 200kb) . Để upload nhiều hơn bạn cần cấu hình IIS cho phép upload nhiều hơn 200kb. Các bạn làm theo hướng dẫn sau:


BƯỚC 1:


Đầu tiên, các bạn vào cmd , gõ lệnh sau rồi bấm Enter:


cd C:\inetpub\adminscripts


BƯỚC 2:


Sau đó bạn chạy tiếp lệnh sau:


cscript adsutil.vbs set w3svc/ASPMaxRequestEntityAllowed 548000


Kết quả:

C:\Inetpub\AdminScripts>cscript adsutil.vbs set w3svc/ASPMaxRequestEntityAllowed 548000
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.


ASPMaxRequestEntityAllowed : (INTEGER) 548000

Lưu ý : Bạn thay thông số 548000 thành lưu lượng cho phép upload tối đa bạn muốn. Ví dụ bạn cho người dùng upload file có dung lượng tối đa 500kb mỗi lần (tương đương khoảng 512000 bytes) . bạn thay size thành 512000, ở đây trong ví dụ mình thay thành 548000 khoảng 535kb .

BƯỚC 3:Các bạn khởi động lại IIS để có hiệu lực, bằng cách gõ lệnh sau rồi bấm Enter:


iisreset


Sau đó bạn upload file lên website sẽ không còn bị báo lỗi nữa, hãy chia sẻ hướng dẫn này tới các bạn bè lập trình viên của bạn nếu họ gặp phải lỗi trên, hoặc sử dụng phần mềm điều khiển máy tính từ xa miễn phí để hỗ trợ họ.