Tối hôm qua, các khách hàng của nhà mạng Alltel của Canada đã tung ra một phần mềm cho phép các khách hàng đang sử dụng Galaxy SII có thể cập nhập các thiết bị của họ phiên bản Jelly Bean.
Khi click vào đường link, bạn sẽ thấy một thông báo rằng, bạn chỉ có thể thực hiện cập nhật cho thiết bị thông qua máy tính, và sử dụng phần mềm Simple Upgrade Tool của Samsung. Bạn sẽ download một bản built 4.1.2 cho Galaxy SII (SCH-R760). File bao gồm một gói các cập nhật sẽ được cài đặt trên thiết bị của bạn.
Phần mềm sẽ hỗ trợ cập nhật thiết bị của bạn từ Android 2.3.6 Gingerbread lên Android 4.1.2Jelly Bean. Alltel cũng nói rằng, họ bỏ qua phiên bản Android 4.0 Ice Cream Sandwich và cập nhật thẳng lên Jelly Bean, vì vậy nên dung lượng file sẽ lớn, và khách hàng cần cài đặt qua máy tính.

Bạn có thể download file tại đây.
Đọc thêm hướng dẫn sử dụng tại đây.

Chú ý: trước khi update, backup lại các dữ liệu cần thiết.
Chúc các bạn thành công!

DTN
Theo: alltelwireles
galaxy sii, android 4.1.2, jelly bean, samsung, android 4.0, gingerbread, ice cream sandwich
Tối hôm qua, các khách hàng của nhà mạng Alltel của Canada đã tung ra một phần mềm cho phép các khách hàng đang sử dụng Galaxy SII có thể cập nhập các thiết bị của họ phiên bản Jelly Bean.
Khi click vào đường link, bạn sẽ thấy một thông báo rằng, bạn chỉ có thể thực hiện cập nhật cho thiết bị thông qua máy tính, và sử dụng phần mềm Simple Upgrade Tool của Samsung. Bạn sẽ download một bản built 4.1.2 cho Galaxy SII (SCH-R760). File bao gồm một gói các cập nhật sẽ được cài đặt trên thiết bị của bạn.
Phần mềm sẽ hỗ trợ cập nhật thiết bị của bạn từ Android 2.3.6 Gingerbread lên Android 4.1.2Jelly Bean. Alltel cũng nói rằng, họ bỏ qua phiên bản Android 4.0 Ice Cream Sandwich và cập nhật thẳng lên Jelly Bean, vì vậy nên dung lượng file sẽ lớn, và khách hàng cần cài đặt qua máy tính.

Bạn có thể download file tại đây.
Đọc thêm hướng dẫn sử dụng tại đây.

Chú ý: trước khi update, backup lại các dữ liệu cần thiết.
Chúc các bạn thành công!

DTN
Theo: alltelwireles
galaxy sii, android 4.1.2, jelly bean, samsung, android 4.0, gingerbread, ice cream sandwich