Công tác vệ sinh hố khoan này là công đoạn quan lại trọng nhất trong trưởng quá đệ trình khoan cọc nhồi. Khi khoan đến tìm sâu hãy được mót kế nổi lượng phôi khoan chả thể nà trồi lên hết được thì dừng công việc khoan lại. Khi dừng chả khoan nữa thì những phôi khoan còn bò lửng trong dung xê hoặc những phôi khoan có kích thước quá to làm dung dịch chả thể tiễn đưa chúng ra khỏi hố khoan được sẽ lắng ứ đọng lại trong đáy hố khoan... Có trạng thái bạn quan lại tâm:*[url=http://mayxaydungtbm.com/sp/pheu-do-be-tong] phễu trộn bê tông [/url] [b]Các cấn lắng lại trong đáy hố khoan được xử lý theo 2 bước[/b]

Các công đoạn xử lý cấn lắng như sau:

[b]Bước 1:[/b]*đầu tiên là nếu xử lý cấn lắng là những hột phôi khoan có đàng kính lơn

Ngay sau khi tạo lỗ khoan bưng tông khúc thì nếu xử lý cấn lắng ngay. Khi hãy khoan bưng tông tới tìm cao mót kế thì tiếp tục bơm nước thải loại từ đất lên và chửa được nâng ngay mót bị khoan lên. Tiếp theo đó là kéo mũi khoan lên và tiễn đưa mũi khoan có lẩn trốn B xuống. Việc kéo mũi khoan này nhằm kéo những cấn lắng có khối lượng, đàng kính to như những cộc cằn đất bủn xỉn lên. Thực bây giờ công tác này liên tục tặng đến khi chả thấy còn đất được kéo lên nữa ( thường thì mũi lẩn trốn B chỉ được kéo lên 1-2 dọ )

[b]Bước 2:[/b]*Xử lý cạc cặn lắng là những hột phôi khoan có đàng kính nhỏ

Trước khi đổ bưng tông thì người công nhân cần xử lý cạc cặn lắng là những hột phôi khoan nhỏ. Sau khi cạc cặn lắng là những hột phôi khoan to được xử lý thì ta tiễn đưa lồng thép và ống dùng để đổ bưng tông xuống đáy hố khoan. Khi tiễn đưa một ống dẫn khí vào trong dạ ống đổ bưng tông thì ống dẫn khí phải nổi cách đáy 2m, rồi dùng khí nen bơm các dung xê khoan ra bên ngoài phẳng phiu đường ống đổ bưng tông. Các phôi khoan lắng xuống sẽ bị hút vào trong ống đổ bưng tông và tiễn đưa ra ngoài miệng ống. Quy đệ trình này được thực bây giờ cho đến khi chả còn cấn lắng ở trong ống đổ bưng tông. Có trạng thái bạn quan lại tâm:*[url=http://mayxaydungtbm.com/sp/thang-nang-hang] thang nâng hàng nặng [/url] Để kiểm tra cứu cặn lắng cụm từ hố khoan phải dùng thước có quả dọi 10cm

Việc đổ bưng tông được thực bây giờ ngay sau khi hãy xử lý xong cạc cắn lặng.

[b]Chú ý:[/b]*Để đảm bảo cho hố khoan chả bị sướt lở trong khi bơm khí kềm thì hố khoan tầy tù|luôn|thường xuyên|ngay|thẳng|thẳng băng|thẳng tuột|thẳng thớm|bộc trực|thẳng tắp|trực tính|thẳng tính}}phải được cung cấp hẹp đủ dung dịch. Tiến hàn hành sinh một số bủn xỉn mi hoặc bủn xỉn 1*2 vào hố khoan trong chập giảm giáp quá đệ trình xử lý cặn. Khi bơm lên thì phải dùng lưới nổi hứng lại kiểm tra. Nếu chả có bùn đất trong hố khoan thì công tác vệ sinh được tặng là đạt thương cầu. Có trạng thái bạn quan lại tâm:*[url=http://mayxaydungtbm.com/sp/may-van-thang-nang-hang-500kg] van thang nang hang [/url]