Phần mềm bán hàng tính tiền cho shop quần áo Master Pro là phần phần mềm quản lý chuyên dụng cho cửa hàng shop quần áo và cửa hàng thời trang. Đa dạng và dễ sử dụng.

Thông tin: Công ty phần mềm HOSCO
Hotline: 0902 243 822
Hỗ trợ online:http://www.hosco.com.vn


Phần mềm quản lý bán hàng shop quần áo , cửa hàng thời trang ...


  • Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý bán hàng của các công ty kinh doanh bán lẻ; các cửa hàng; các công ty phân phối.
  • Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro hỗ trợ bán hàng bằng Barcode để tăng tốc độ làm hóa đơn thu tiền cho khách hàng và giảm thiểu tối đa sai sót khi nhập liệu.
  • Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro hỗ trợ nhiều báo cáo phân tích giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.
  • Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát kinh doanh từ xa, không cần có mặt ở công ty.
  • Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro hỗ trợ bán hàng bằng máy tính thường hay màn hình cảm ứng (Touch-screen).